A BORD: es pot comprar el bitllet senzill

BITLLETS ATM: es poden utilitzar els bitllets integrats ATM.

Tota la informació a la teva mà