L’Autoritat del Transport Metropolità aplica una reducció del preu dels principals títols de transport públic integrat. Els nous preus s’aplicaran en la compra de títols des del dia 1 de setembre fins al 31 de desembre de 2022.  El Reial decret llei 11/2022, de 25 de juny, i l’Ordre ministerial de 15 de juliol, impulsades pel Govern espanyol, preveuen aplicar una reducció de preu al transport urbà i interurbà d’un 30 % pel que fa als abonaments i títols multiviatge. Així, les administracions consorciades en el si de l’ATM (Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Barcelona i AMB) implanten la mesura i complementen amb un 20 % més la reducció del preu dels títols integrats més recurrents.

 

ATENCIÓ! Els títols propis ( S1, S2, V1, V2, ....) així com els bitllets senzills segueixen mantenint el mateix cost que fins ara, ja que no estan inclosos en aquest reial decret. Tampoc els abonaments especials facilitats per Rodalies per viatjar gratuïtament serveixen per viatjar a les nostres línies regulars d'autobús.

 

TÍTOLS DE TRANSPORT DE L'AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALLÈS AMB DESCOMPTE DURANT SETEMBRE-DESEMBRE 2022

 

                                    Preu vigent 2022  Preus set-des 2022 (30%) 

Targeta multiviatge T-10 monomodal               7,50€                  5,25€

Targeta multiviatge T-4 monomodal (               3,65€                  2,55€

 

TÍTOLS DE TRANSPORT DE L'AJUNTAMENT DE SANT CUGAT DEL VALLÈS AMB DESCOMPTE DURANT SETEMBRE-DESEMBRE 2022

 

La T-10, la targeta ciutadana, el carnet d'estudiant i la T-Jove en els autobusos urbans costarà un 50% menys 

 

 

 

Targeta ciutadana T-10 (11 viatges): passa de 9,05 € a 4,50 €

Targeta ciutadana T-20 (22 viatges): passa de 16,30 € a 8,15 €

Targeta ciutadana T-30 (33 viatges): passa de 23,46 € a 11.75 €

Targeta ciutadana T-50 (55 viatges): passa de 37,91 € a 18.95 €

 

 

TÍTOLS DE TRANSPORT DE LA PAERIA DE LLEIDA AMB DESCOMPTE DURANT SETEMBRE-DESEMBRE 2022

S'aplica una reducció temporal del 50% a les tarifes multiviatge del transport urbà de Lleida durant el període estipulat

 

Reducció dels preus dels títols integrats de l'ATM Lleida adquirits en el període comprès entre l'1 de setembre i el 31 de desembre del 2022, ambdós inclosos, en els termes que es detallen a continuació:

- En els títols T-10 i T-10/30, una reducció del 30% sobre el preu vigent actualment.

- En el títols T-50/30, T-MES i resta de títols multiviatge, una reducció del 50% sobre el preu vigent actualment.

Els preus dels títols en el període comprès entre el 1 de setembre de 2022 i el 31 de desembre de 2022 seran els següents:

 

Títols ordinaris:

Taula de preus bonificats
Títol 1 zona 2 zones
T-10  7,00 € 10,90 €
T-10/30  5,60 € 8,85 €
T-50/30  15,25 € 22,25 €
T-MES  20,10 €

29,10 €

 

Famílies nombroses i monoparentals

Bonificacions a aplicar sobre els títols T-MES i T-70/90 a membres de Família Monoparental i Nombrosa:

 

a) Categoria General: reducció del 20%
b) Categoria Especial: reducció del 50%

Preus amb descompte segons categoria:

Títol 1 zona 2 zones
T-Mes FM/FN General 16,10 € 23,30 €
T-Mes FM/FN Especial 10,05 € 14,55 €
T-70/90 FM/FN General 28,00 € 43,55 €
T-70/90 FM/FN Especial 17,50 € 27,25 €
Més informació (FM/FN 70-90) (Sol·licitud targeta familiar)

 

Persones en situació d'atur:

Bonificacions a aplicar sobre el títol T-MES per a persones en situació d'atur que compleixin els següents requisits:

  • Perceben un subsidi per desocupació d’import inferior al Salari Mínim Interprofessional (SMI).
  • Reben un altre ajut inferior al SMI, o bé no en reben cap, però estan inscrits com a demandants d’ocupació durant un mínim de 12 mesos en els darrers 2 anys, i es troben en un procés de cerca de feina tutoritzat pel Servei d’Ocupació de Catalunya que requereixi de mobilitat freqüent.
  • No perceben cap ajuda per part de l’Estat però reben ajudes per part dels serveis socials dels ajuntaments integrats dins l’àmbit de l’ATM.

Vegeu fulletó informatiu [520 KB]

Preu amb descompte:

Títol 1 zona 2 zones
T-MES 5,00 € 5,00 €

 

Títol T-12
Cost d’emissió i gestió de la targeta T-12 Gratuït 
  • La primera emissió és gratuïta (en cas de progenitors separats que resideixen en zones diferents, l’emissió de totes dues targetes seria gratuïta).
  • La reedició de targetes deteriorades comporta pagar 3,5 € (preu targetes personalitzades ordinàries).
  • La reedició de targetes perdudes o sostretes comporta pagar 3,5 € (preu targetes personalitzades ordinàries).
  • La reedició per qualsevol altre motiu (ús irregular, etc.) comporta pagar la tarifa de segona emissió targeta personalitzada T-12, que és de 35 euros.

Informa’t sobre la T-12

 

Targetes sense contacte
Tipus de targeta
TSC Anònima 2,50 € 
TSC Personalitzada 3,50 € 

Aquests títols només es podran adquirir fins al 31 de desembre de 2022 i s'hauran de validar per primera vegada abans del 31 de gener de 2023. Els títols T-10 caducaran el 31 de gener de 2023, encara que no s'hagin esgotat. La resta de títols es regiran per la seva validesa temporal sempre que s'hagin validat dintre del període esmentat.

 

 

 

TÍTOLS DE TRANSPORT DE L'AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ AMB DESCOMPTE DURANT SETEMBRE-DESEMBRE 2022 DEL 30% EN EL BITLLET SENZILL

 

TÍTOLS DE TRANSPORT MULTIVIATGE I T10/120 DE MOVENTIS SARFA AMB DESCOMPTE DURANT SETEMBRE-DESEMBRE 2022 DEL 50%. ELS BITLLETS SENZILLS DE COMPRA A LA WEB IA TAQUILLES NO S'INCLOUEN EN AQUEST DESCOMPTE.

 

Tota la informació a la teva mà