Al juliol de 2017, Moventia va iniciar una nova trajectòria empresarial a França amb el servei de transport urbà, interurbà i escolar de l'Aglomeració Pays de Montbéliard, al franc comtat del nord-est de França, fronterer amb Suïssa, on es dóna servei a 72 municipis.

El servei de Moventis – Pays de Montbéliard es desenvolupa gràcies al treball diari de 215 professionals, 65 autobusos propis urbans i 50 subcontractats.

www.ctpm.fr 

Moventis Pays de Montbeliard, réseau CTPM

Rue de la Charmotte - 25420 Voujeaucourt