Títol multipersonal i horari de 10 viatges integrats en totes les maneres de transport, segons les zones per les quals es transiti (com a màxim, es paguen 6 zones). No és vàlid en les estacions de metro de Aeroport T1 i Aeroport T2 de la L9 Sud.

Els títols integrats permeten realitzar fins a tres transbords en un mateix desplaçament. En cada transbord és obligatori validar el títol. El temps màxim per realitzar un desplaçament és d'1 hora i 15 minuts per als títols d'1 zona, i s'incrementa 15 minuts per cada zona addicional.

Pots veure les tarifes completes del 2018 a la web de ATM Barcelona

Tota la informació a la teva mà