Cadires de rodes i Animals

Per poder garantir la utilització d'un vehicle adaptat, s'ha de sol·licitar al telèfon d'atenció a l'usuari (902.302.025). 

Sarfa es compromet a posar a la disposició de la persona solictante un vehicle adaptat sempre que la sol·licitud es realitzi amb una antelació de 24 hores.

Els gossos guia estan permesos.

Equipatge i bicicletes

Cada bitllet té dret al transport gratuït de 25 kgs d'equipatge. A partir d'aquests 25 kgs caldrà pagar una quantitat suplementaría segons tarifa. 

En general els equipatges es transportaran en el celler de l'autocar excepte aquells de pequeo volum que portin els viatgers o que impliquin risc o deterioració del vehicle. En aquest cas s'haurà de seguir les instruccions del conductor/a o encarregat/a.

Tota la informació a la teva mà