A continuació, presentem les mesures incloses al protocol davant l'alerta sanitària pel COVID19 que apliquen a les línies i serveis operats per les empreses que conformen el grup Moventis. El protocol compren 3 àrees diferenciades i fan referència als 3 actors principals: VEHÍCLES, PERSONES USUÀRIES i PERSONAL MOVENTIS per cada tipus de servei : LÍNIES REGULARS D'AUTOBÚS oLLOGUER D'AUTOCARS.

Si us plau, fes clic a cadascun dels apartats per a informar-te sobre totes les mesures en cadascun dels àmbits.