Títol
1 zona
2 zones
Títols ordinaris multiviatge
T-10  9,80 € 15,25 €
T-10/30  7,80 € 12,35 €
T-50/30  29,90 € 43,60 €
T-MES  39,40 € 57,05 €

 

Bonificacions per aplicar sobre els títols

T-MES a membres de família nombrosa:

a) Categoria General: reducció del 20%

b) Categoria Especial: reducció del 50%

Preus amb descompte segons categoria

Títol
1 zona
2 zones
T-Mes FM/FN General 31,50 € 45,65 €
T-Mes FM/FN Especial 19,70 € 28,50 €
T-70/90 FM/FN General 54,90 € 85,40 €
T-70/90 FM/FN Especial 34,30 € 53,40 €
 

Pots veure les tarifes completes del 2016 a la web de l'ATM Lleida

Tota la informació a la teva mà