Suport a la explotació

Centre de Control i Operacions (CRO)

Moventis disposa d'una experiència única en la implantació de Centres de Control i Operacions d'explotacions d'autobusos a Barcelona, per al control de tota la flota. Realitzem l'anàlisi de necessitats, el disseny i la implantació de Centres de Control i Operacions per a explotacions d'autobús.

Sistema d'Ajuda a l'Explotació i Informació (SAEI)

El SAEI té un doble vessant: a nivell extern, proporcionar la major quantitat d'informació possible als usuaris, per maximitzar la percepció de qualitat del servei; i a nivell intern, donar suport a l'explotació mitjançant el control, seguiment i estricte compliment de l'explotació, amb els índexs de fiabilitat i qualitat exigits. En TCC realitzem projectes d'implantació de SAEI.

Gestió del Centre de Control del Metre (CCM)

L'operació i gestió del Centre de Control del Metre de Barcelona, que opera tot l'any les 24 hores, utilitza la més avançada tecnologia i garanteix que la xarxa de metro està completament operativa, tant les línies convencionals com les automatitzades. En TCC som experts en la seva implantació.

 

Ticketing solutions

 

Compra de títols de transport online (eCommerce)

Realitzem sistemes de venda de títols de transport online amb reserva de plaça per a línies interurbanes de mitjà i llarg recorregut o d'oci. Una vegada comprat el bitllet a la web de l'operador, pot imprimir-li-ho o ensenyar-li-ho al conductor/a directament des de la pantalla del mòbil. Mitjançant aquesta eina facilitem la compra a l'usuari a més d'afavorir la correcta gestió de places en l'autobús.

Targetes sense contacte
Implantació de sistemes de validació i venda (SVV)

Recarrega de títols de transport online

Moventis va implantar la primera recarrega per internet de targetes multiviaje sense contacte a Espanya. L'usuari pot recarregar la seva targeta a través de l'espai client restringit amb el seu compte d'usuari i el seu password. Una vegada realitzat el pagament, podrà utilitzar la seva targeta en el autobus, mitjançant el sistema sense contacte fins que esgoti el saldo.

 

 

Mantenimento

Definició de plans de manteniment exhaustiu per a tota la flota, les instal·lacions i l'equipament

 • Auditoria inicial i posada a punt dels vehicles de l'explotació
 • Consultoria i definició de plans de reducció de la sinistralitat
 • Planes de Manteniment per a explotacions, tant preventius com correctius, indicant tasques, periodicitat i personal tècnic associat
 • Implantació de sistemes d'informació per a la gestió del taller
 • Implantació d'eines electròniques vinculades al manteniment
 • Planes de neteja
 • Implantació de sistemes de monitoratge de la conducció
 • Sistemes de conservació per allargar la vida útil dels vehicles
 • Projectes de regeneració a mitja vida útil
 • Estudis de viabilitat de hibridació de les xarxes d'autobusos
 • Auditories i plans de reducció de consums i emissions
 • Planes de reducció de residus
 • Assessorament en implantació d'ISO i EMAs
 • Planes de gestió i tractament del combustible per ser més eficients

 

Gestió del Frau

Donem respostes per al control de frau, definim l'operativa necessària, els processos d'inspecció i la definició dels principals indicadors de qualitat

 • Definició de plans d'inspecció per a la reducció del frau, tant extern com a intern
 • Estudis de viabilitat d'implantació de seguretat privada a les xarxes de transport
 • Definició de plans de tancament estacionis en sistemes de metre per reduir el frau
 • Anàlisi de viabilitat de noves solucions de ticketing per reduir el frau
 • Implantació de sistemes d'informació adaptats a la reducció del frau

Gestió d'estacions d'autobusos

Les nostres 13 estacions d'autobusos demostren la nostra experiència en la gestió d'aquestes, i ens permet sobresortir en la definició del model de gestió més adequat, en funció de la dimensió dels serveis que es van a prestar, per assegurar una excel·lent execució dels mateixos.

Per a això realitzem:

 • Anàlisi de requeriments
 • Construïm el model econòmic financer
 • Dimensionament de l'estructura
 • Definició del model de gestió
 • Implementació i gestió

Centre d'Atenció a l'Usuari/a

Moventis té mes de 20 centres d'atenció a l'usuari, la qual cosa ens permet donar un millor servei als usuaris i atendre'ls de la manera més efectiva ja sigui pel que fa a informació genèrica, com a específica sobre les maneres de transport i la planificació dels trajectes. A més de gestionar i explotar les bases de dades, oferim serveis de gestió d'objectes perduts, d'informació en temps real del transport, confecció de títols de transport personalitzats, atenció de reclamacions, entre uns altres.

Aquesta experiència ens permet oferir un servei de consultoria per donar resposta a les necessitats dels nostres clients. Per a això disposem dels següents serveis:

 • Anàlisi de la situació inicial
 • Definició de les funcions i competències del centre d'atenció, responsabilitats i model de relació
 • Definició de les funcions i activitats del centre, així com els mecanismes d'informació i gestió
 • Definició del model d'atenció presencial i no presencial
 • Identificació dels requeriments funcionals a implementar
 • Definició del model de gestió: mecanismes d'adreça, processos de gestió i reporti
 • Definició de les polítiques d'atenció, establint els actors implicats i el pla de publicació de les mateixes
 • Definició dels indicadors operatius i de gestió, definició dels valors objectius i mecanismes de mesurada
 • Pla de millora contínua
 • Planificació, Implantació i seguiment
 • Gestió de riscos
 • Estudio de certificacions adequades i implantació de les mateixes

 

Explotacions sostenibles

En l'àmbit del transport públic, som pioners en la introducció de tecnologies netes. Actualment operem una flota de més de 580 autobusos sostenibles, entre autobusos híbrids, elèctrics i de gas natural.

Per tant, som experts en:

 • Sistemes de conservació per allargar la vida útil dels vehicles
 • Projectes de regeneració a mitja vida útil
 • Auditories i plans de reducció de consums i emissions
 • Implantació de sistemes de monitoratge de la conducció
 • Planes de reducció de residus
 • Estudis de viabilitat de hibridació de les xarxes d'autobusos
 • Assessorament en implantació d'ISO i EMAs
 • Planes de gestió i tractament del combustible per ser més eficients

 

Serveis PMR

A nivell de l'explotació de serveis de transport de persones amb mobilitat reduïda severa, Moventis disposa d'una experiència única a Europa. Des de 1991 Moventis s'ha fet càrrec de forma ininterrompuda del transport de PMR per a l'Institut Municipal de Persones amb Discapacitat, quan es van celebrar els Jocs Olímpics i Paralímpics de Barcelona. Aquest tipus de servei s'ofereix a les persones que tenen un cert percentatge de discapacitat, tant física o psíquica, que no els permet utilitzar el transport públic ordinari, dels quals més del 60% estan en cadires de rodes.

 

Sistema de transport a demanda

Moventis realitza disseny, implantació i operació de sistemes de transport a demanda:

 • Disseny i implantació de sistemes per a la planificació del servei
 • Per a serveis a demanda, implantació de programari específic de gestió del servei per a serveis a demanda
 • Confecció i disseny de rutes eficients
 • Usant sistemes sense horaris ni recorreguts ni parades predefinides: Línies específiques per a usuaris PMR's, 
 • Línies de cobertura de zones de baixa demanda, usant sistemes activables amb horaris, recorreguts i parades predefinides

Estudis en materia de mobilitat y transport

Som experts en el disseny de xarxes de transport...

 • Disseny de noves xarxes de transport
 • Estudio d'avaluació de nous estacionaments off-street (fora de la via pública)
 • Reestructuració i optimització de xarxes de transport existents
 • Estudis de Mobilitat Sectorials (EMS)
 • Estudi d'avaluació de nous estacionaments on-street

... i en la reestructuració de xarxes existents

 • Pla de Peatonalització
 • Estudio d'accessibilitat al transport públic: anàlisi de parades, connectivitat amb polígons d'activitat econòmica, etc
 • Estudi d'Implantació d'Itineraris Per als vianants/Ciclistes
 • Pla de Transport als Centres de Treball
 • Assessorament sobre elements tecnològics vinculats a la mobilitat
 • Pla de Seguretat Vial
Tota la informació a la teva mà