Zeus, sistema ERP per al transport

Realitzem la implantació, formació i manteniment del ERP ZEUS, un sistema desenvolupat per Moventis. El ERP ZEUS és un programari que gestiona i interacciona en temps real els autobusos, les rutes reiterades i regulars, les bases, el SVV, tràfic i gestió de flotes, el CRM comercial, els recursos humans, finances i la gestió d'estadístiques i indicadors de seguiment a diferents nivells de la companyia.

Aplicacions mòbils per al transport

Moventis realitza l'estudi i desenvolupament d'aplicacions mòbils, i, d'aquesta manera, connecta amb la informació estàtica i dinàmica de la xarxa amb sistemes GIS. L'aplicació serveix per mostrar les parades més properes del punt on es troba l'usuari, les línies per la parada i els seus horaris.

Web de transport interactiva en temps real

Igual que en les aplicacions mòbil, Moventis realitza la presa de requeriments, crea l'estructura funcional i si es desitja, desenvolupa la totalitat de la web. Moventis és especialista en webs del servei urbà, i està connectat directament al SAEI, la qual cosa les converteix en pagines web totalment interactives i informatives a temps real del servei.

Informació de l'estat de la xarxa en xarxes socials

Les xarxes socials ens permeten avui dia tenir un contacte bidireccional i immediat amb els nostres usuaris. És per això que gestionem diversos canals de Twitter per informar, entre altres temes, de les incidències, ja siguin programades o no programades. Aquest sistema d'alertes també pot ser activat mitjançant SMS o correu electrònic, per la qual cosa definim com ha de ser aquesta comunicació.

Codis QR i NFC a les parades

Implantació de sistemes d'informació a l'usuari mitjançant codis QR i/o NFC, on l'usuari pot consultar el temps d'espera perquè el proper autobús arribi a la parada en la qual es troba.

Implantació de sistemes de Business Intelligence o Quadre de Comandament Integral

Per a la correcta explotació d'una xarxa de transports és vital tenir tota la informació en un únic sistema, és a dir, centralitzada. En Moventis tenim experiència en la implementació de sistemes de quadre de comandament integral enfocats a la gestió d'empreses de transport multimodals.

Sistema d'Ajuda a l'Explotació i Informació (SAEI)

El SAEI té un doble vessant: a nivell extern, ens serveix per proporcionar informació als usuari per, d'aquesta manera, maximitzar la percepció de qualitat del servei, i, a nivell intern, donar suport a l'explotació mitjançant el control, seguiment i estricte compliment de l'explotació, amb els índexs de fiabilitat i qualitat exigits. En Moventis realitzem projectes d'implantació de SAEI.

Experts en la implantació de Hastus

HASTUS avui estableix l'estàndard per a la programació de les operacions d'autobús, metre, tramvia, tren lleuger. En Moventis som experts en la seva implantació.

Experts en la implantació de Prisma

Moventis té una àmplia experiència en la implantació del programari Prisma, per a l'optimització de la gestió del manteniment de la flota i de les bases d'operacions.

Tota la informació a la teva mà