Títols ordinaris multiviatge

Títol de transport
1 zona
2 zones
3 zones
T-10  10,70 €  21,00 €  29,50 € 
T-10/30  9,50 €  17,30 €  23,50 € 
T-50/30  33,80 €  54,50 €  76,50 € 
T-MES  46,15 €  65,70 €  89,30 € 

 

Famílies nombroses i monoparentals

 

Bonificacions a aplicar a membres de famílies monoparentals i nombroses de categoria general (G) i especial (I):

a) Categoria General: reducció del 20%

b) Categoria Especial: reducció del 50%

 

Preus amb descompte segons categoria:

 

Títol
1 zona
2 zones
3 zones
T-MES FM/FN G 36,90 €  52,55 €  71,45 € 
T-MES FM/FN E 23,10 €  32,85 €  44,65 € 
T-70/90 FM/FN G 59,90 €  117,60 €  165,20 € 
T-70/90 FM/FN E 37,45 €  73,50 €  103,25 € 

 

Pots veure les tarifes completes del 2016 a la web de ATM Girona

Tota la informació a la teva mà