Títols ordinaris multiviatge

Títol de transport
1 zona
2 zones
3 zones

T-10 
10,70 € 
21,00 € 
29,50 € 

T-10/30 
9,50 € 
17,30 € 
23,50 € 

T-50/30 
33,80 € 
54,50 € 
76,50 € 

T-MES 
46,15 € 
65,70 € 
89,30 € 

 

Famílies nombroses i monoparentals

 

Bonificacions a aplicar a membres de famílies monoparentals i nombroses de categoria general (G) i especial (I):

a) Categoria General: reducció del 20%

b) Categoria Especial: reducció del 50%

 

Preus amb descompte segons categoria:

 

Títol
1 zona
2 zones
3 zones

T-MES FM/FN G
36,90 € 
52,55 € 
71,45 € 

T-MES FM/FN E
23,10 € 
32,85 € 
44,65 € 

T-70/90 FM/FN G
59,90 € 
117,60 € 
165,20 € 

T-70/90 FM/FN E
37,45 € 
73,50 € 
103,25 € 

 

Pots veure les tarifes completes del 2016 a la web de ATM Girona

Tota la informació a la teva mà