Carmona, juntament amb Joao Carvalho, president de l’autoritat de mobilitat i transport de Portugal, va ser un dels ponents durant una conferència sobre la liberalització dels mercats al llarg del recorregut a Portugal i França.

La ponència va permetre destacar la implementació de Moventis a França, així com l’organització del mercat en general i, més específicament, la liberalització del mercat al llarg d’aquest recorregut.

Entre les principals conclusions destaquen que la liberalització total del mercat de les línies de més 100 km ha generat un duopoli, passant de cinc a dos operadors actualment. En segon lloc, no s’han millorat les connexions del transport al país i s’ha centrat el servei en grans eixos que competeixen amb  ferrocarril. Finalment, es va destacar que el sistema concessional d’Espanya dona bons resultats, oferint competència mitjançant licitacions.

dimarts, desembre 17, 2019
0
Tags: