El 9 de juliol, en un acte celebrat en les cotxeres del Transport Urbà Comarcal, la Mancomunitat de la Comarca de Pamplona ha presentat els 10 nous autobusos híbrids que des d'avui formen part de la flota del Transport Urbà Comarcal. En l'acte han intervingut el director de l'àrea de Transport de la MCP, Jesús Velasco, i el conseller delegat del Grup Moventia, Josep María Martí.

Els 10 nous vehicles són articulats, amb 18 metres de longitud, de la marca MAN, Model ‘Lions’s City 19C EfficientHybrid’. El motor és híbrid dièsel-elèctric, amb una potència de 265 kW. La capacitat de cada vehicle és de 141 places en total (38 d'elles assegudes) més dues cadires de rodes.

Els nous autobusos compleixen els límits de contaminació EURO VI establerts per la Unió Europea. Tots disposen de mampares de seguretat (amb motiu de la pandèmia s'han col·locat mampares al 100% de la flota TUC a fi de protegir el personal de conducció) i compten amb càmeres de vídeo de seguretat, per la qual cosa gairebé el 100% de la flota compta amb aquest sistema. A més, les deu villavesas incorporen el sistema de seguretat activa Mobileye que funciona amb cinc càmeres a cada vehicle i alerta al personal conductor si hi ha un risc imminent de col·lisió. Finalment, cal destacar que els nous vehicles compten amb la rampa d'accés per a cadires de rodes adequada i contrastada amb el CERMIN després que el mes de març passat s'incorporés un model millorat, més estable i funcional, als vehicles incorporats al 2020.

La compra d'aquests vehicles va ser adjudicada l'any 2020 i ja estan preparats per a entrar en funcionament en haver-se realitzat els tràmits de matriculació. Cada vehicle ha suposat un cost de 402.850,00 euros (sense IVA).

En la seva intervenció, Jesús Velasco ha assenyalat que “l'arribada d'aquests deu nous autobusos suposa un rejoveniment de la flota, l'increment de seguretat i un avanç en la sostenibilitat del servei. Tot això revertirà positivament tant en la ciutadania que fa ús del transport com en el personal conductor que treballarà amb els nous vehicles”.

Per part seva, Josep María Martí ha fet referència a l'excepcionalitat que viu el TUC des del 14 de març de l'any passat, reconeixent els esforços de tot el personal per a continuar prestant el servei. També ha volgut recordar que el TUC és un mitjà segur al qual s'han aplicat protocols d'higiene i control.

ÚLTIMS VEHICLES HÍBRIDS DIÈSEL-ELÈCTRICS
Els autobusos presentats avui són els últims híbrids dièsel-elèctrics que s'incorporen a la flota del Transport Urbà Comarcal ja que en l'Assemblea de la MCP del passat 30 de juny es va aprovar l'II Pla d'energies menys contaminants del TUC per a la progressiva substitució d'autobusos contaminants. En conseqüència, la MCP abandonarà progressivament el gasoil en la flota del Transport Urbà i optarà per la incorporació de busos accionats per Gas Natural Comprimit (GNC) amb Garantia d'Origen Renovable (GdO).

L'objectiu final és que la Mancomunitat presti uns serveis neutres en carboni l'any 2030, la principal actuació del qual és un projecte d'economia circular pel qual el biogàs generat en el tractament de les aigües residuals i de la matèria orgànica de les escombraries, serveixi de combustible per a les flotes dels vehicles pesants de la Mancomunitat: els autobusos del TUC, els camions de recollida d'escombraries i els vehicles de manteniment del Cicle Integral de l'Aigua.

UNA FLOTA DE 159 VEHICLES AMB UNA EDAT MITJANA DE 6,76 ANYS
Amb la incorporació d'aquests 10 nous vehicles i la retirada dels vuit més antics, la flota del TUC té 159 vehicles (2 més que fa un any) i l'edat mitjana dels vehicles és de 6,76 anys. Del total de la flota, 61 vehicles són articulats (18 metres), 96 de 12 metres i 2 de 10 metres. Cal assenyalar que amb la incorporació dels nous vehicles el Transport Urbà Comarcal compta amb 66 vehicles híbrids i 6 elèctrics, la qual cosa suposa que el 45% de la flota són vehicles ambientalment eficients.

dilluns, juliol 12, 2021
0