T-Casual

1 - La targeta T-casual es anònima (no es personalitzada i no requereix identificació).
2 - A partir de l’1 de març no permet validar dos cops (unipersonal) però sí li pots deixar a una altra persona en diferent moment o dia ja que són anònimes. És la T-10 de sempre però sense deixar validar acompanyants a partir de l’1 de març.
3 - Caduquen a l’exhaurir el saldo, a excepció de les comprades al 2019 que caduquen el 29 de febrer. Les T-casual comprades al 2020 es poden fer servir tot l’any (fins febrer 2021) fins exhaurir saldo però no poden validar 2 persones a la vegada.
 

T-usual i T-jove

Les targetes T-usual de 2020 caduquen al mes de la primera validació. Són personals i intransferibles i s’indica el DNI de la persona titular.
Les targetes T-jove de 2020 caduquen als 3 mesos des de la primera validació.

 

T-familiar

Les targetes T-familiar que es vendran a partir de l’1 de març també són anònimes, tot i que són de 8 viatges. Són multipersonals (deixa validar acompanyant) i caduquen als 30 dies des de la primera validació (són com les T-10 de sempre, deixen acompanyants però amb 8 viatges i caduquen als 30 dies).

 

T-mes, T-jove i T-trimestre (2019)

Les T-mes comprades al 2019 caduquen el 29 de febrer i les T-jove el 31 de març (igual que les T-trimestre de 2019).

Tota la informació a la teva mà