Cost: 8€

Més informació actualitzada d'horaris Aqui 

La Generalitat de Catalunya millora el servei d'autobús entre Barcelona i Terrassa amb una nova línia E2.2 que s'incorpora a la xarxa EXPRÉS.CAT i que Sarbus - Moventis.

Aquesta línia complementa la connexió amb Barcelona amb la línia E2.1. Així la línia E2.2 es caracteritza per:

  • Millora l'oferta actual: Es van afegir 6 noves expedicions en sentit Barcelona i 6 noves expedicions en sentit Terrassa, de dilluns a divendres feiners excepte agost.
  • Connexió amb Barcelona per l'autopista C-16 i accés al campus universitari de la Diagonal.
  • Informació als usuaris en temps real mitjançant pantalles d'informació dinàmica a les principals parades.
  • Velocitat comercial alta i competitiva: serveis ràpids entre Barcelona i Terrassa.
  • El trajecte Terrassa-Campus Diagonal-Terrassa forma part de la integració tarifària. El trajecte Terrassa-Aeroport-Terrassa NO forma part de la integració tarifària. 
  • Tarifa bitllet senzill Terrassa-Aeroport i Aeroport-Terrassa: 8 euros/per trajecte.
  • Vehicles totalment accessibles, amb premsa gratuïta, més capacitat i amb servei de Wi-Fi gratuït.
  • Més intermodalitat: connexions amb serveis de transport urbà, altres autobusos interurbans, metro i Bicing.

Trajecte:

IMPORTANT! Si us plau, consulta la disponibilitat del recorregut aquí 

Tota la informació a la teva mà