Seguint les indicacions de les autoritats de transport informem que, a partir de l'1 de febrer, es prohibeix temporalment l'accés de VMP (vehicles de mobilitat personal) a bodega ni a cabina, tals com :

Patinets elèctrics i monocicles elèctrics

Monopatins elèctrics

Overboards

Aquesta prohibició aplica a la majoria de línies operades per Moventis a Catalunya, tal i com s'indica a continuació :

  • Totes les línies interurbanes de Moventis sense excepció i les urbanes de Sant Cugat del Vallès i Cerdanyola del Vallès.
  • Totes les línies de Moventis PUJOL, excepte les línies urbanes de Blanes, on sí s'admeten.
  • Línies urbanes de Sitges, TIBIBUS i CRUISEBUS operades per TCC. 

Totes les línies operades per Moventis no esmentades en aquesta llista queden exemptes de la prohibició. 

Amb aquesta decisió preval el principi de seguretat preventiva que regeix per als operadors quant a la protecció de les persones usuàries, del personal que treballa al servei de transport públic i les seves instal·lacions. Fins que no es conclogui en quines condicions es garanteix la seguretat d’aquests vehicles de mobilitat personal, s’opta per no permetre’n el seu accés.

NOTA IMPORTANT: La prohibició d’accés no afecta a bicicletes elèctriques i cadires de rodes elèctriques perquè no són VMP.