VEHICLES

 A continuació s'indiquen les mesures incloses al protocol de prevenció i seguretat referents al vehicle:  

Certificacions

Moventis compta amb les principals certificacions de seguretat que s'apliquen al sector del transport i servei turístics, gràcies als protocols d'actuació establerts davant els riscos derivats del Covid-19.

D'una banda, ha obtingut la certificació APPLUS + de Protocols d'Higiene i Control per la qual es garanteix el compliment de les noves exigències en els requisits de neteja, higiene, control i organització de la seva activitat.

Aquesta certificació, realitzada a través de l'avaluació externa per part d'una entitat independent com Applus +, recull aspectes relacionats amb l'entorn físic i mesures higièniques bàsiques, mesures tècniques, mesures organitzatives, control del personal laboral i mesures de control d'accés de totes les empreses que formen part de Moventis, tant en la seva activitat de línies regulars com de serveis discrecionals i turístics.

D'altra banda, Moventis compta amb el segell ICTE Tourism de l'Institut per a la Qualitat Turística Espanyola, centrat en l'activitat de les empreses del grup de transport i serveis turístics, amb abast als més de 500 vehicles que conformen la seva flota, empleats i centres de treball.

                                      

 

A bord dels vehicles, es troba tota la informació referent a les normes i recomanacions de prevenció i seguretat, accessible a la vista del passatge.

 

Una vegada realitzada la neteja ordinària de l'habitacle, es procedeix a realitzar una desinfecció amb detergent clorat que inclou: l'habitacle del personal conductor (volant, seient i quadre de comandaments) i la zona del passatge, fent especial èmfasi en les zones de major contacte del passatge com: baranes de les portes d'accés a l'autobús, anses de la part posterior dels seients, habitacles portaobjectes, reposabraços dels seients i cinturons de seguretat dels passatgers, si n'hi hagués. Allí on hi hagi, es netejarà i desinfectarà els lavabos dels vehicles.

PERSONAL MOVENTIS

A continuació s'indiquen les mesures incloses al protocol de prevenció i seguretat referents al personal Moventis:

 

Es reparteixen dispensadors de solució hidroalcohòlica individuals i col·lectives per a la desinfecció de mans a tot el personal, així com màscares de protecció que porten posades durant tota la seva jornada laboral.

 

El personal conductor neteja i desinfecta l'habitacle en cada canvi de torn amb productes desinfectants adequats.

 

El personal conductor coneix i aplica les mesures adoptades per les autoritats sanitàries: S'ha d'evitar el contacte i la interacció amb el passatge.

 

 

PERSONES USUÀRIES

A continuació s'indiquen les mesures incloses al protocol de prevenció i seguretat referents a les persones usuàries:

 

Manteniu, en el màxim del possible, la distància de física amb la resta de passatge.

 

Accediu en cues ordenades a vehicles i instal·lacions, deixeu espai per sortir i feu una sola fila a escales i cintes, sense avançar

 

Transiteu passadissos per la dreta i deixeu lliure l’espai de l’esquerra; distribuïu-vos bé a les andanes, parades i a l’interior dels vehicles.

 

Si us heu de desplaçar, eviteu les hores punta i les aglomeracions.

 

Preveieu un temps més llarg de l’habitual per a fer els desplaçaments en transport públic.

 

És obligatori portar la mascareta al transport públic, tant dins dels vehicles com a les estacions, parades i passadissos.

 

Eviteu utilitzar el transport públic si us trobeu malament o pertanyeu a un grup de risc, i quedeu-vos a casa si teniu símptomes de la Covid-19.

 

Renteu-vos bé les mans amb aigua i sabó o amb un gel hidroalcohòlic, abans i després d’accedir al transport públic.

 

Eviteu tocar superfícies i tapeu-vos sempre a l’hora d’esternudar o tossir.