Transports Ciutat Comtal treballa des de la seva creació com a empresa en el transport de persones de mobilitat reduïda severa.

Transports Ciutat Comtal, S.A. des de la seva creació l'any 1991 ha experimentat un creixement continuat en aquesta branca de la seva activitat, i s'ha convertit en una de les empreses mes especialitzades d'Europa en el transport de persones amb disminució, així com en la realització de serveis característics dissenyats a mesura de l'entitat o administració que els sol·licita, caracteritzant-se per una preocupació en la cura dels detalls i de la qualitat en la realització dels mateixos.

La seva activitat en aquest sector es va iniciar l'any 1992 amb el transport de persones amb mobilitat reduïda severa a Barcelona. Aquell mateix any realitzem el transport dels Jocs Paralímpics.

Des d'aquell moment diverses administracions han confiat en Transports Ciutat Comtal per realitzar aquesta activitat en el seu àmbit d'actuació. Les administracions per les quals Transports Ciutat Comtal actualment està realitzant serveis són:

  • Ajuntament de Barcelona - Entitat Metropolitana del Transport
  • Consell Comarcal del Baix Llobregat
  • Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya
  • Consell Comarcal del Garraf

La singularitat i alhora les característiques especials del públic a qui van dirigits aquests serveis ha motivat que des del primer moment en la nostra empresa existit una sensibilitat especial per la qualitat del servei i l'atenció al client.

Servei de Transport Públic 'porta a porta' per a Persones amb Mobilitat Reduïda Severa a Barcelona

L'any 2005 hem estat adjudicataris d'aquest servei per tercera vegada consecutiva. Les persones que poden usar aquest servei han d'estar empadronades a Barcelona i han de posseir el certificat de persones amb discapacitat amb reconeixement del barem de mobilitat reduïda.

Hi ha diverses maneres del servei 'porta a porta':

Serveis fixos: en els quals es repeteixen els dies, les hores i recorreguts, i per tant poden ser prevists amb antelació.
Serveis esporàdics: aquests són els que es necessiten de forma esporàdica per exemple anar de compres, visites, cinema...
També des de l'any 1998 existeix un servei de taxis adaptats.

L'horari és de dilluns a dijous i festius fins a les 24.00 hores, i els divendres i dissabtes i vespra de festius fins a les 2.00 h.

Para mes informació contactar amb Cetramsa (telèfon 93-291.80.90) o bé amb l'Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (telèfon 93-413.28.40)

Servei de Persones de Mobilitat Reduïda Severa del Baix Llobregat 

Aquest servei l'Administració concedente del com és el Consell Comarcal del Baix Llobregat ho realitza Transports Ciutat Comtal des de setembre de 1992.

Per sol·licitar informació sobre les persones que poden utilitzar aquest servei han de dirigir-se al telèfon 93-685.24.00

Centres d'Educació Especial del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya

Aquest servei l'Administració concedente del com és el Departament d'Educació ho realitza Transports Ciutat Comtal des de setembre de 1999.

Per sol·licitar informació sobre les persones que poden utilitzar aquest servei han de dirigir-se al telèfon 93-400.69.00


 

Centres d'Educació Especial del Consell Comarcal del Garraf

Per sol·licitar informació sobre les persones que poden utilitzar aquest servei han de dirigir-se al telèfon 93-810.04.00

Serveis
 
  • Barcelona (Cetramsa 93-291.80.90 ; IMPD 93-413.28.40)
  • Consell Comarcal Baix Llobregat (93-685.24.00)
  • Departament Ensenyament (93-400.69.00)
  • Centros de Educación Especial del Garraf (Consell Comarcal del Garraf 93-810.04.00)
Tota la informació a la teva mà