URBÀ
Preus
Dirigit a persones majors de 65 anys empadronades a Lleida. Viatges il·limitats 100% gratuïts. El passi no és recarregable.
Àmbit de la ciutat de Lleida per a persones prejubilades o jubilades a partir de 62 anys o amb incapacitat absoluta a partir del 25%, empadronades a Lleida i ingressos superiors al salari IPREM. De pagament i admet recarregues de 10, 20 o 30 viatges.
Àmbit de la ciutat de Lleida per a persones prejubilades o jubilades a partir de 62 anys o amb incapacitat absoluta a partir del 65%, empadronades a Lleida i ingressos inferiors al salari IPREM. Viatges gratuïts.
Àmbit de la ciutat de Lleida per a persones empadronades a la ciutat de Lleida i en edat compresa entre els 13 i els 16 anys. 8 viatges gratuïts en dies lectius i a preu d’estudiant la resta de dies.
Àmbit de la ciutat de Lleida per a persones de 16 a 25 anys empadronades a Lleida que acreditin estar estudiant. També de 4 a 25 anys que acreditin estudiar a la ciutat però no empadronades en la localitat.
 Bitllet adquirit al propi autobús.
Totes les targetes tenen un preu d'adquisició inicial de 2,00 €.