La Zona de baixes emissions Rondes Barcelona és una mesura més per millorar la qualitat de l'aire que respirem, potenciant altres formes de descobrir Barcelona que garanteixen una mobilitat segura, sostenible, equitativa i eficient. En l'actualitat, més de dues-centes ciutats europees tenen definides zones de protecció on s'apliquen mesures per preservar la salut de les persones.

Tota la informació a la teva mà