1. PER QUÈ FEM AQUESTA ENQUESTA?

Vostè ha estat triat per a participar en aquesta enquesta telefònica perquè és client de Moventis o d'alguna de les seves filials i està registrat o té un compte de contacte comercial. És major d'edat, està en capacitat de consentir i representar a la seva empresa.

Vostè està en el seu absolut dret de decidir si participar o no en aquesta recerca acceptant o denegant els nostres termes.

Moventis, empresa del grup Moventia, està actualment realitzant un projecte per al millorament del servei i l'experiència de client. Per a això s'ha aliat amb FINDASENSE.

En haver acceptat continuar amb la crida de l'enquesta vostè està donant consentiment per a participar d'aquesta recerca, que està emparada sota la categoria d'interès legítim de l'empresa.

  1. Processarem la informació que ens subministri de manera professional i confidencial únicament amb el propòsit de millorar l'experiència de client.

  2. Ens està donant el seu consentiment explícit per a fer-ho sota els termes aquí continguts.

No obstant això, en qualsevol moment pot retirar el seu consentiment i demanar l'eliminació de les seves dades escrivint a la delegada de dades Sandra Llunell Martin al correu sllunell@moventia.net

 

2.  QUIN TIPUS D'INFORMACIÓ, INCLOENT-HI INFORMACIÓ PERSONAL RECOPILEM EN AQUESTA ENQUESTA?

Essencialment estem recol·lectant informació associada a l'experiència de client i a preferències associades al servei prestat per Moventis. Encara que no recol·lectem informació relacionada amb les xifres del seu negoci, informació sensible, informació de tercers, o un altre tipus d'informació de caràcter personal o privat.

Els números de telèfon que hem utilitzat per a fer contacte amb vostè provenen de la base de dades interna del grup Moventis així com les seves empreses associades. Encara que l'enquesta és anònima i no utilitzem identificadors, és possible que encara així alguns individus puguin ser identificats perquè algunes respostes de l'enquesta poden contenir informació que permeti la seva identificació.

No obstant això, no és la nostra intenció ni del nostre benefici recol·lectar aquesta informació.

 

3. COM UTILITZAREM LA INFORMACIÓ RECOL·LECTADA INCLOSA LA INFORMACIÓ PERSONAL?

L'ús de la informació recol·lectada mitjançant aquesta enquesta és limitada, i només serà utilitzada amb el propòsit de millorar l'experiència dels usuaris.

La informació recopilada serà processada per FINDASENSE i serà recol·lectada mitjançant les eines designades per aquesta companyia (en aquest cas Typeform) i només serà compartida de manera anònima en un reporti amb el personal del grup Moventis.

4. COM PROTEGIREM LA INFORMACIÓ PERSONAL?

Utilitzem diverses mesures per a ajudar-nos a protegir la informació personal contra accés i ús no autoritzats. Ho fem principalment dins del marc de la confidencialitat i amb servidors segurs.

5. QUANT TEMPS CONSERVAREM LA INFORMACIÓ PERSONAL?

Conservem informació pel temps necessari per als fins descrits anteriorment. També conservem informació, incloent-hi informació personal en tant sigui necessària per a complir amb obligacions jurídiques, resoldre controvèrsies i fer valer els nostres convenis.

6. QUINES OPCIONS ESTAN DISPONIBLES PER A LA INFORMACIÓ PERSONAL?

Poden prendre decisions respecte al tractament de la seva informació personal contactant-se amb el delegat de dades Sandra Llunell Martin al correu sllunell@moventia.net

En qualsevol moment tenen dret a exigir l'eliminació de la seva informació personal de la base de dades, o poden decidir si desitgen retirar parcialment la informació, sense que això doni lloc a cap mena de perjudici.

 
Tota la informació a la teva mà